Bloeddrukmeting

De bloeddruk of tensie is de vloeistofdruk in het slagadersysteem. De bloeddruk wordt weergegeven door middel van twee kengetallen, de systolische druk of bovendruk en de diastolische druk of onderdruk. De druk wordt aangegeven in millimeter kwik (mmHg).

Een bloeddrukmeting kan op verschillende manieren gebeuren. De meest gangbare methode om de bloeddruk te meten is met een bloeddrukmeter. De klassieke bloeddrukmeter is met een rubberen slang verbonden aan een manchet. De manchet wordt om de bovenarm geslagen en met een handpomp opgepompt waardoor de slagaders afgesloten worden. Wanneer de polsslag niet meer voelbaar is wordt het pompen gestopt. Hierna laat men de manchet weer langzaam leeglopen. Op het moment dat men met een stethoscoop het bloed weer door de slagaderen hoort stromen wordt de bovendruk gemeten. Men laat de band verder leeglopen en als men hoort dat het bloed weer volledig vrij kan stromen, wordt de onderdruk gemeten.

De bloeddrukmeting wordt uitgevoerd door de assistente, praktijkondersteuner of huisarts en zal ongeveer 5 minuten in beslag nemen.

Avond & weekend

Huisartsenpost OZL
t. 045 - 577 88 44

E-mail consult

Info & inloggen