Nieuwsbrief

Op deze pagina kunt u onze meest recente nieuwsbrieven teruglezen.

Nieuwsbrief April 2020

Beste mevrouw/mijnheer,


Ruim een maand geleden startte de coronacrisis. Dit zal ook voor u enorme gevolgen hebben gehad. Soms zijn dit heel verdrietige gevolgen geweest. En helaas weten we dat deze periode nog niet voorbij is.

Ook hebt u wellicht gemerkt dat dit in onze huisartsenpraktijk tot grote veranderingen heeft geleid. Zo zijn de gewone spreekuren vervallen en zijn alle afspraken van de praktijkondersteuners voor uw chronische ziekte vervallen. Ook bloedprikken of even aan balie wat navragen kan momenteel niet. Ook zult u misschien gemerkt hebben dat we zoveel mogelijk per telefoon of e-mail af handelen.

Dit zal niet zo maar weer veranderen. Echter doordat het aantal besmettingen met Corona wat meer stabiel lijkt te zijn, willen we het normale werk geleidelijk weer opstarten. Maar daarbij blijven de hygiëne maatregelen van het RIVM voorop staan. We komen op de hygiëne maatregelen verderop in deze brief terug.

Hoe gaan we ons normale werk, de gewone huisartsenzorg aan u, geleidelijk weer opstarten?

In eerste instantie willen we uw vragen over ziekte en gezondheid die niet gaan over het coronavirus weer meer aandacht geven. Heeft u klachten die sinds langere tijd aanhouden en waarover u ongerust bent of u deze nader wil laten onderzoeken, neemt u dan telefonisch contact met ons op. De doktersassistente en/of de huisarts bekijkt dan samen met u wat in uw situatie het beste is om te doen. Het kan dan gaan om een terugbelafspraak door de huisarts of praktijkondersteuner, een consult via beeldbellen, en consult via email (bijvoorbeeld vragen wij u een foto naar ons te sturen) of een consult op het spreekuur van de assistente, huisarts of praktijkondersteuner.

Wanneer u een afspraak op het spreekuur krijgt dan verzoeken wij u om alleen te komen. Natuurlijk mag u wel gebracht worden naar de praktijk, maar indien mogelijk vragen wij de begeleider buiten de praktijk te wachten. Indien de situatie begeleiding vereist (denk hieraan wanneer u heel ziek bent, niet/moeilijk kunt lopen of een tolk nodig heeft) dan kan deze natuurlijk meekomen (maximaal 1 persoon). Dit om het aantal contacten tussen personen zo klein mogelijk te houden.

Kortom gaan wij dus op kleine schaal weer starten met het leveren van de normale huisartsenzorg, momenteel voor niet langer uitstelbare klachten.

Mocht u naast de klachten toch verschijnselen van Corona vertonen wordt bekeken of de klachten telefonisch (of via beeldbellen) kunnen worden afgehandeld. Indien dit niet mogelijk is zult u worden doorverwezen haar de Huisartsenpost Urmond, alwaar uw klachten door een huisarts worden beoordeeld en waar verder beleid bepaald zal worden.

De balie blijft gesloten. Het is dus niet mogelijk om aan de balie te komen voor herhaalrecepten, vragen of het ophalen van formulieren. U kunt ook het gebouw vooralsnog niet in omdat Ter Eyck als zorginstelling nog altijd voor publiek gesloten is. Moet u op consult komen dan hangt er bij de binnenste schuifdeur van de ingang van Ter Eyck een bel met de aanduiding huisartsenpraktijk. Indien u hier aanbelt wordt u door de assistente naar binnen gehaald en verder geholpen.

Wanneer en hoe we de tweede stap zullen zetten is nog niet duidelijk. We hopen u daar in de komende weken nader over te kunnen informeren.

En terugkomend op de hygiëne maatregelen van het RIVM, van belang blijft:


  • Vaak  uw handen wassen met zeep.
  • Hoesten/niezen in de elleboog.
  • Anderhalve meter afstand houden. Ook in de wachtruimte en binnen in de praktijk.
  • Hebt u een afspraak op de praktijk: bel aan bij de voordeur van Ter Eijck. Kom niet zo maar naar de balie.

We hopen op deze manier een klein begin te maken naar terugkeer naar huisartsenzorg die niet alleen in het kader staat van corona. We hopen op uw vertrouwen.

Vriendelijke groet,

Huisartsen en medewerkers Huisartsen Heerlen Noord B.V.

Nieuwsbrief Maart 2020


Beste mevrouw/mijnheer,
Het zijn onzekere tijden tijdens deze corona-epidemie. We willen benadrukken dat wij u niet in de
steek willen laten!
Om iedereen zo goed mogelijk van dienst te kunnen blijven, houden we ons aan de landelijke
afspraken die gemaakt zijn in samenspraak met de GGD, het RIVM en de HOZL. Hierdoor zult u
misschien al gemerkt hebben dat het noodzakelijk is de zorg in onze praktijk en bij de apotheken
aan te passen.
Hiervoor zijn de volgende 7 punten van belang:


1. De huisartspraktijk en de apotheken zijn plekken waar mogelijk besmette patiënten met
milde klachten in contact kunnen komen met kwetsbare patiënten. Kom daarom niet
zomaar naar de huisartspraktijk of apotheek, maar bel eerst. Indien u medicijnen moet halen bij een apotheek, stuur dan een persoon zonder hoestklachten of koorts.
En houdt er ook rekening mee dat apotheek Ghen Hei slechts 2 mensen tegelijk naar binnen laat en dat apotheek Wannerplein alleen via de aflever-automaat werkt.


2. Wij beschouwen iedereen met acute luchtwegklachten (met of zonder koorts) als zijnde
“besmet” met Corona. Krijgt u luchtwegklachten zonder koorts of heeft u milde klachten: Blijf thuis en ziek uit!!
Dus bij luchtwegklachten: kom niet naar de praktijk of apotheek tenzij anders is afgesproken na contact met ons of met de apotheek. (Zie ook: www.thuisarts.nl/nieuwcoronavirus) 


3. Het testen op Corona wordt door de GGD alleen nog verricht in ernstige situaties.


4. Spreekuur voor niet-acute of niet levensbedreigende klachten wordt uitgesteld of vervangen door telefonisch overleg. We beperken zoveel mogelijk de chronische zorg of geven hier op een andere manier invulling aan.


5. Heeft u een andere dringende zorgvraag? Dan kunt u ons altijd bellen, we zullen proberen of we de klacht telefonisch kunnen afhandelen. Als een beoordeling op het spreekuur of een visite noodzakelijk is, dan staan we uiteraard voor u klaar.


6. Geneesmiddelen worden niet voor een langere termijn dan normaal voorgeschreven en afgeleverd.


7. Zoals u weet is er een tekort aan Persoonlijke Beschermende Materialen. Wij proberen met die beperkte voorraad zuinig om te gaan. Daarvoor is het soms nodig om aparte spreekuren in te richten. Let daarom goed op instructies van de assistente. Met uw hulp en begrip voor de getroffen maatregelen blijven we deze crisis met goed vertrouwen tegemoet gaan!
Vriendelijke groet,
Team Huisartsenpraktijk Heerlen Noord

Avond & weekend

Huisartsenpost OZL
t. 045 - 577 88 44

E-mail consult

Info & inloggen