Nieuwsbrief

Op deze pagina kunt u onze meest recente nieuwsbrieven teruglezen.

Nieuwsbrief Maart 2020


Beste mevrouw/mijnheer,
Het zijn onzekere tijden tijdens deze corona-epidemie. We willen benadrukken dat wij u niet in de
steek willen laten!
Om iedereen zo goed mogelijk van dienst te kunnen blijven, houden we ons aan de landelijke
afspraken die gemaakt zijn in samenspraak met de GGD, het RIVM en de HOZL. Hierdoor zult u
misschien al gemerkt hebben dat het noodzakelijk is de zorg in onze praktijk en bij de apotheken
aan te passen.
Hiervoor zijn de volgende 7 punten van belang:


1. De huisartspraktijk en de apotheken zijn plekken waar mogelijk besmette patiënten met
milde klachten in contact kunnen komen met kwetsbare patiënten. Kom daarom niet
zomaar naar de huisartspraktijk of apotheek, maar bel eerst. Indien u medicijnen moet halen bij een apotheek, stuur dan een persoon zonder hoestklachten of koorts.
En houdt er ook rekening mee dat apotheek Ghen Hei slechts 2 mensen tegelijk naar binnen laat en dat apotheek Wannerplein alleen via de aflever-automaat werkt.


2. Wij beschouwen iedereen met acute luchtwegklachten (met of zonder koorts) als zijnde
“besmet” met Corona. Krijgt u luchtwegklachten zonder koorts of heeft u milde klachten: Blijf thuis en ziek uit!!
Dus bij luchtwegklachten: kom niet naar de praktijk of apotheek tenzij anders is afgesproken na contact met ons of met de apotheek. (Zie ook: www.thuisarts.nl/nieuwcoronavirus) 


3. Het testen op Corona wordt door de GGD alleen nog verricht in ernstige situaties.


4. Spreekuur voor niet-acute of niet levensbedreigende klachten wordt uitgesteld of vervangen door telefonisch overleg. We beperken zoveel mogelijk de chronische zorg of geven hier op een andere manier invulling aan.


5. Heeft u een andere dringende zorgvraag? Dan kunt u ons altijd bellen, we zullen proberen of we de klacht telefonisch kunnen afhandelen. Als een beoordeling op het spreekuur of een visite noodzakelijk is, dan staan we uiteraard voor u klaar.


6. Geneesmiddelen worden niet voor een langere termijn dan normaal voorgeschreven en afgeleverd.


7. Zoals u weet is er een tekort aan Persoonlijke Beschermende Materialen. Wij proberen met die beperkte voorraad zuinig om te gaan. Daarvoor is het soms nodig om aparte spreekuren in te richten. Let daarom goed op instructies van de assistente. Met uw hulp en begrip voor de getroffen maatregelen blijven we deze crisis met goed vertrouwen tegemoet gaan!
Vriendelijke groet,
Team Huisartsenpraktijk Heerlen Noord

Nieuwsbrief Januari 2020


Voor u ligt de nieuwsbrief van Huisartsenpraktijk Heerlen Noord

Wij wensen u allereerst een mooi en gezond 2020 toe.

Wij kijken terug op een roerig jaar met veel veranderingen in de praktijk en wijzigingen binnen het team.

De wachtkamer is verplaatst naar de hal om meer ruimte te creëren voor spreekkamers in verband met personele uitbreiding. Wij werken dit jaar nog verder aan de privacy van de wachtkamer.

Inmiddels zijn wij naar volle tevredenheid werkzaam met onderstaand huisartsen-team:

Mw. drs. L. Spaans en dhr. drs. A.F. Stelten werken beiden zoals voorheen 4 dagen in de praktijk.

Dhr. drs. F. Grijzen werkt blijvend 3 dagen per week in de praktijk ( ma-woe-vrij).

Mw. drs. M.D. Willemsen werkt weer met plezier 2 dagen per week in de praktijk (di-do).

Later dit jaar zal mw. drs. L. Spaans stoppen als huisarts om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ze gaat een opleiding volgen tot specialist ouderengeneeskunde. Over de exacte datum van haar vertrek zult u in een volgende nieuwsbrief worden geïnformeerd.

Door deze omstandigheden heeft er intern een verandering plaatsgevonden waarbij de gehele praktijk is overgedragen aan dhr. drs. A.F. Stelten, die de praktijk zal voortzetten. 

Gepaard gaande hiermee is er een subtiele naamsverandering van de praktijk opgetreden. Huisartsenpraktijk Heerlen Noord heet voortaan Huisartsen Heerlen Noord B.V.

Wij houden u op de hoogte!

Voor alle praktijk-inhoudelijke vragen kunt u ten alle tijde terecht bij onze praktijk manager Luke Peeters-Wand

luke.wand@hphn.nl   telnr: 045-5212055


Wij zullen u ook in 2020 weer van de door u gewende goede huisartsenzorg  blijven voorzien!

Namens alle medewerkers met vriendelijke groet,

huisartsen-team Heerlen Noord. 

Avond & weekend

Huisartsenpost OZL
t. 045 - 577 88 44

E-mail consult

Info & inloggen