Huisartsenpraktijk Heerlen Noord

huisartsen Spaans, Stelten & Willemsen

Onze missie

(waar staan wij voor)

Wij streven in onze praktijk naar een laagdrempelige en kwalitatief hoogwaardige eerstelijns patiëntenzorg.

Om dit te bereiken is een open en eerlijke communicatie noodzakelijk, waar ruimte is voor kritiek, waar vriendelijkheid en respect voor elkaar voorop staan en waarbij een vertrouwensrelatie een voorwaarde is voor een goede arts-patiënt relatie.

Wij hechten veel waarde aan een persoonlijke benadering en aan goede inhoudelijke kennis zodat u met al uw klachten bij ons terecht kunt. U kunt erop vertrouwen dat wij u waar mogelijk zo goed mogelijk zullen helpen, danwel behandelen en daar waar wij dat niet kunnen, u zullen doorsturen naar iemand die dat wel kan.

De huisarts speelt een belangrijke maatschappelijke rol als het gaat om preventie, voorlichting en educatie, zowel richting patiënten als richting collega's en paramedici.

ONZE VISIE

(waar gaan we voor)

De patiënt staat in onze visie centraal. Een eerlijke en open communicatie zal de basis zijn voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen de patiënt en de praktijk.

Organisatie

 1. Er is een vrije artsenkeuze.
 2. De praktijk hanteert een gemeenschappelijk patiëntendossier waardoor de continuïteit van de zorg wordt gegarandeerd.
 3. De huisarts heeft een coordinerende rol in multidisciplinaire overleggen.
 4. De praktijk is aangesloten bij de huisartsenpost Nightcare waardoor de 24-uurszorg 7 dagen in de week wordt gewaarborgd.

Kwaliteit

 • De huisartsen leveren zorg op basis van reguliere geneeskunde, op basis van de voor de huisartsgeneeskunde vigerende protocollen en richtlijnen (de NHG-standaarden) en daar waar mogelijk ondersteund door op bewijs gebaseerde (evidence based) geneeskunde.
 • De huisartsen zijn allemaal ingeschreven bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) waarvoor een 5-jaarlijkse herregistratie plaats vindt.
 • In verband met efficiëntie en kwalitatieve goede zorg werken wij met een triagesysteem.
 • De huisartsen, de praktijkondersteuners en de assistentes worden regelmatig bijgeschoold om de kwaliteit van de zorg te waarborg.
 • Voor de chronische zorg betreffende diabetes mellitus type 2 (suikerziekte), chronische bronchitis (COPD) en cardiovasculair risicomanagement (CVRM) kunt u terecht bij de praktijkondersteuner en één van de huisartsen. Iedere huisarts heeft zich verdiept in één van deze onderwerpen. Ook de praktijkondersteuner wordt bijgeschoold om de kwaliteit van deze zorg te waarborgen.
 • De palliatieve zorg ervaren wij als een zeer bijzonder en persoonlijk onderdeel van ons vak, waarbij de behandelrelatie tussen huisarts en ' van cruciaal belang is.
 • De huisarts speelt een belangrijke rol in overdragen van kennis op verschillende niveaus. Daarom investeert onze praktijk tijd in het opleiden van toekomstige collega's, zoals studenten geneeskunde.

Overigen

 • Doelmatigheid is geen doel op zich, maar het bepalen van medisch beleid mag wel kostenbewust plaatsvinden. Daarbij zijn landelijke protocollen en afspraken leidend.
 • De huisartsen hebben geen gewetensbezwaren tegen euthanasie en zwangerschapsonderbreking.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

8:00 tot 17:00.


Tussen 12:00 en 14:00 zijn wij uitsluitend bereikbaar voor spoedgevallen.

Wij werken uitsluitend op afspraak.

Buiten openingstijden kunt u zich wenden tot de Huisartsenpost OZL.

Contactgegevens

Tijdens openingstijden

045 - 521 20 55

Buiten openingstijden ( Huisartsenpost OZL)

045 - 577 88 44

Bij direct levensgevaar lees meer ...

Adresgegevens

Huisartsenpraktijk Heerlen Noord

Keekstraat 1A

6413 HN Heerlen


De praktijk is gesitueerd in Zorgcentrum ter Eyck

Berichten

Vanaf 01 september 2017 is Nadine Jetten werkzaam in de praktijk, zij is verpleegkundig specialist en zal samen met de huisartsen spreekuur gaan doen. Voor heel veel klachten kunt u ook bij haar terecht.


Van eind augustus tot half september is de Keekstraat afgesloten ivm wegwerkzaamheden. Houdt hier rekening mee wanneer u een afspraak heeft.

LUCIENNE SPAANS

vandaag

morgen

XANDER STELTEN

vandaag

morgen

MIRJAM WILLEMSEN

vandaag

morgen

LUCIENNE SPAANS
OCHTEND
8:00-11:30
MIDDAG
14:30-16:30
SPREEKUUR

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Sinds 2007 ben ik werkzaam in de praktijk, en vanaf 2009 praktijkhouder samen met mijn collega Mirjam Willemsen.

Ik kom uit een gezin van 3 kinderen waarvan mijn tweeling broer en ik de jongsten zijn. Ik heb 16 jaar aan het Gardameer in Italië gewoond en ben dan ook tweetalig (Nederlands en Italiaans) opgevoed. Aansluitend ben ik naar België verhuisd waar ik 11 jaar gewoond heb. Inmiddels woon ik sinds 2008 in het prachtige Limburg. Mijn man is een franstalige Belg en daarom spreekt hij thuis met onze twee jongens Frans. Zelf spreek ik Nederlands tegen ze zodat ze, net als ik, tweetalig opgroeien.

Mijn opleiding geneeskunde heb ik in Leuven voltooid, vervolgens heb ik de huisartsopleiding in Maastricht afgerond. Mijn aandachtsgebieden zijn diabetes mellitus zorg (zorg bij suikerziekte) en palliatieve zorg (zorg in de laatste levensfase).

Ik voel me bevoorrecht dat ik een van de mooiste en leukste vakken mag uitvoeren: dicht bij de mens staan, samen zoeken naar oplossingen of elkaar moed inspreken. Ik geniet er iedere dag van. Ondanks de vele problemen die voorbij komen, lukt het me om elke dag te lachen samen met de mensen die ik ontmoet, want een dag niet gelachen is een dag niet geleefd!

XANDER STELTEN
OCHTEND
8:00-11:30
MIDDAG
14:30-16:30
SPREEKUUR

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Mijn geneeskundeopleiding en de huisartsopleiding heb ik voltooid aan de Universiteit Maastricht. Na een periode als waarnemend huisarts te hebben gewerkt maak ik sinds 2013 deel uit van de huisartsenmaatschap van Huisartsenpraktijk Heerlen Noord. Aldaar heb ik mijn plek gevonden en ben ik vier dagen in de week vol ambitie aan het werk in de zorg. Spreekt u liever Duits, Engels of dialekt, dan hoeft u het maar aan te geven.

Naast het algemene huisartsenwerk heb ik binnen de praktijk ook het CVRM (Cardio Vasculair Risico Management) spreekuur onder mijn hoede. Op dit preventieve spreekuur zie ik patiënten die een verhoogd risico op hart- en vaatziekten hebben. Daarnaast zijn op dit spreekuur patiënten onder controle die een hart- of vaatziekte (bijvoorbeeld een hartinfarct of een beroerte) hebben doorgemaakt en niet meer onder controle zijn bij de specialist. Samen met mijn collega Mirjam Willemsen verzorg ik de begeleiding van coassistenten die via de Universiteit Maastricht bij ons hun stage doen.

MIRJAM WILLEMSEN
OCHTEND
8:00-11:30
MIDDAG
14:30-16:30
SPREEKUUR

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Ik ben geboren in Nijmegen. Na de middelbare school ben ik verhuisd naar Leiden en daar begonnen aan de opleiding biomedische wetenschappen aan de universiteit van Leiden. Na 3 jaar werd ik ingeloot voor de opleiding geneeskunde en deze heb ik afgerond in 2002. Na mijn opleiding vond ik het belangrijk eerst ervaring op te doen en heb ik een jaar gewerkt in het BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam-Noord. Vervolgens ben ik begonnen aan de huisartsopleiding in Leiden, die ik in 2006 af heb gerond.

Kleine chirurgische verrichtingen, gynaecologische behandelingen, zoals het plaatsten van spiralen en het aanmeten van een vaginale ring bij een verzakking, hebben mijn interesse. Binnen de praktijk heb ik als aandachtgebied de zorg voor patienten met astma en COPD en daarnaast doe ik ook allergieonderzoek en de behandeling van allergieën. Daarnaast ben ik betrokken bij het onderwijs aan geneeskundestudenten van de universiteit van Maastricht (co-assistenten). Dit laatste doe ik samen met mijn collega Xander Stelten. Ik hoop ook dat ik mijn onderwijsactiviteiten in de toekomst verder uit kan breiden.

Tijdens mijn opleiding heb ik mijn man leren kennen en samen hebben we twee kinderen, Tijme (2007) en Veere (2011). We maken graag verre reizen andere werelddelen. Azië is één van onze favoriete bestemmingen vanwege het heerlijke eten, de relaxte sfeer en het heerlijke weer! Ik kook erg graag en hoop in de toekomst andere werelddelen en keukens te verkennen.


allergieën

allergieën

Klachten die op kunnen treden bij een allergie zijn o.a. huiduitslag, een verstopte neus, een loopneus en tranende, rode ogen. Een allergietest toont aan of er sprake is van een allergie en zo ja, waar die allergie door veroorzaakt wordt.

In onze praktijk maken we gebruik van huidpriktesten. Een huidpriktest wordt uitgevoerd door een druppel vloeistof, die een allergeen bevat, op uw huid te leggen. Een allergeen is een stof waarvoor u mogelijk allergisch bent, zoals graspollen of huisstofmijt. Een kleine hoeveelheid vloeistof wordt vervolgens met een naaldje door de huid geprikt. Indien u allergisch bent kan al binnen een paar minuten een bultje ontstaan en kan de huid ter plaatse gaan jeuken en rood worden. De huidpriktest wordt op uw onderarm uitgevoerd en na 15 minuten kan al duidelijk zijn waar u allergisch voor bent. Een negatieve uitslag hoeft niet altijd te betekenen dat er geen sprake is van een allergie. Het kan ook zo zijn dat u allergisch bent voor een stof waarop u niet bent getest.

De allergietest wordt uitgevoerd door de assistente en zal ongeveer 20 minuten in beslag nemen.


bloeddrukmeting

bloeddrukmeting

De bloeddruk of tensie is de vloeistofdruk in het slagadersysteem. De bloeddruk wordt weergegeven door middel van twee kengetallen, de systolische druk of bovendruk en de diastolische druk of onderdruk. De druk wordt aangegeven in millimeter kwik (mmHg).

Een bloeddrukmeting kan op verschillende manieren gebeuren. De meest gangbare methode om de bloeddruk te meten is met een bloeddrukmeter. De klassieke bloeddrukmeter is met een rubberen slang verbonden aan een manchet. De manchet wordt om de bovenarm geslagen en met een handpomp opgepompt waardoor de slagaders afgesloten worden. Wanneer de polsslag niet meer voelbaar is wordt het pompen gestopt. Hierna laat men de manchet weer langzaam leeglopen. Op het moment dat men met een stethoscoop het bloed weer door de slagaderen hoort stromen wordt de bovendruk gemeten. Men laat de band verder leeglopen en als men hoort dat het bloed weer volledig vrij kan stromen, wordt de onderdruk gemeten.

De bloeddrukmeting wordt uitgevoerd door de assistente, praktijkondersteuner of huisarts en zal ongeveer 5 minuten in beslag nemen.


bloedonderzoek

bloedonderzoek

Bloedonderzoek kan gedaan worden door een bloedafname (venapunctie) of een vingerprik. Een bloedafname is het afnemen van een bepaalde hoeveelheid bloed uit een ader in de elleboogsplooi. Het bloed wordt vervolgens onderzocht in een laboratorium om meer te weten te komen over de gezondheidstoestand van een patiënt. Een vingerprik wordt gedaan om een kleine hoeveelheid bloed af te kunnen nemen uit de vinger waaruit ter plaatse bijvoorbeeld het suikergehalte of de aanwezigheid van ontsteking bepaald kan worden.

Een bloedafname of vingerprik wordt alleen uitgevoerd op aanvraag van de huisarts.

Bloedonderzoek wordt uitgevoerd door de assistente en zal ongeveer 5 minuten in beslag nemen.


ecg (hartfilmpje)

ecg (hartfilmpje)

Een elektrocardiogram of ecg ( in de volksmond: hartfilmpje) is een registratie van de elektrische activiteit in de hartspier. Het ecg geeft informatie over de werking van de hartspier, zoals het ritme, de pompfunctie van het hart en eventueel zuurstoftekort in de hartspier.

Een ecg wordt gemaakt door elektroden op de huid van de borstkast, armen en benen te plakken. Het ecg wordt daarna door de huisarts beoordeeld en bij twijfel kan de de huisarts het ecg ter beoordeling doorsturen naar de cardioloog. Dit laatste gebeurt uitsluitend in overleg met u.

Een ecg wordt gemaakt door de assistente op verzoek van de huisarts. Het plakken van de elektroden en het maken van het ecg is pijnloos en duurt ongeveer 10-15 minuten.


enkel-arm index

enkel-arm index

Een enkel-arm index (afgekort eai) is een onderzoek dat wordt verricht om een indruk te krijgen van de bloeddoorstroming van de slagaders in de benen. De eai wordt bepaald door de bloeddruk gemeten aan de enkel te delen door de bloeddruk gemeten aan de arm. Een normale eai is ongeveer 1. Indien de waarde lager is dan 0.7 is er een verminderde doorbloeding van het been.

De bloeddruk aan de enkel wordt gemeten met het manchet van de bloedrukmeter om het onderbeen terwijl een Doppler apparaat wordt gebruikt om te meten bij welke druk het bloed niet meer langs de manchet stoomt, ofwel de doorstroming verdwijnt. Dit kan gebeuren aan de kleine slagader op de voetrug of aan de kleine slagader aan de binnenzijde van de enkel. De bloeddruk aan de arm wordt gemeten zoals beschreven bij bloeddrukmeting

De enkel-arm index wordt uitgevoerd door de assistente of de praktijkondersteuner en zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen.


gewrichtsinjectie

gewrichtsinjectie

In uw lichaam bevinden zich verschillende gewrichten, bijvoorbeeld het heupgewricht, het kniegewricht en het schoudergewricht. Een gewricht is het 'scharnier' tussen twee botten. Indien u pijnklachten heeft die afkomstig zijn van het gewricht kan de huisarts proberen deze klachten te verminderen door een gewrichtsinjectie met medicijnen (corticosteroïden). Hierdoor kunt u de oefeningen die nodig zijn om de functie van het gewricht te verbeteren gemakkelijker uitvoeren.

Gewrichtsinjecties kunnen gepaard gaan met bijwerkingen of complicaties. Bijwerkingen of complicaties van een gewrichtsinjectie zijn o.a. toename van de klachten in de eerste 24 uur na de injectie, opvliegers in de eerste 2 dagen na de injectie, verhoogde suikerspiegels in het bloed als u suikerziekte heeft, tijdelijke verandering van uw menstruatiepatroon en/of een ernstige ontsteking aan het gewricht door bacteriën.

Een gewrichtsinjectie wordt alleen uitgevoerd door de huisarts en zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen. De huisarts kan injecties plaatsen in knie-, schouder en/of heupgewricht.


hartritmestoornis

hartritmestoornis

Indien u aanvullende vragen heeft over hartritmestoornis kunt u contact opnemen met de assistente.


kleine verrichtingen

kleine verrichtingen

Kleine verrichtingen (kleine chirurgische ingrepen) zoals het verwijderen van goedaardige huidknobbeltjes, moedervlekken, verstopte tagklieren, ingegroeide teennagels of andere goedaardige huidaandoeningen kunnen door de huisarts worden uitgevoerd. De huisarts zal eerst beoordelen of de huidafwijkingen door de huisarts verwijderd kunnen worden of dat dit toch aan de specialist in het ziekenhuis moet worden overgelaten.

De meeste kleine verrichtingen worden onder lokale verdoving uitgevoerd. Indien nodig worden, in overleg met de patiënt, eventueel uitgesneden huidstukjes opgestuurd naar de patholoog voor onderzoek onder de microscoop. Indien er hechtingen worden geplaatst worden deze meestal na een week door de assistente verwijderd.Uiteraard kunt u altijd terecht voor snij- en/of verwondingen. Wij raden u aan vooraf telefonisch contact met ons op te nemen zodat we op uw komst zijn voorbereid.

Een kleine verrichting wordt uitgevoerd door de huisarts en zal 10 tot 40 minuten in beslag nemen.


longfunctietest

longfunctietest

Een longfunctietest (spirometrie) is een onderzoek waarbij de functie/capaciteit van de longen gemeten wordt. Een longfunctietest geeft informatie over de functie/capaciteit van de longen, waarmee de huisarts kan beoordelen of iemand aan een obstructieve longaandoening lijdt (astma of COPD). Daarnaast kan met een longfunctietest het verloop van de ziekte gevolgd worden.

Voorafgaand aan de longfunctietest wordt u gevraagd een aantal keer diep in en uit te ademen. Aansluitend wordt u gevraagd zeer krachtig uit en in te ademen in een zogenaamde “spirometer". Een spirometer is een apparaat waaraan een kleine ronde kartonnen koker zit waar u uw mond om sluit. Een soort wasknijper op uw neus zorgt ervoor dat er geen lucht via de neus kan ontsnappen. De longfunctietest wordt twee keer na elkaar uitgevoerd. Na de eerste test krijgt u een middel toegediend dat de luchtwegen verwijdt. Na ongeveer een half uur pauze vindt vervolgens de tweede test plaats.

De longfunctietest wordt uitgevoerd door de assistente of praktijkondersteuner en zal ongeveer 45 minuten in beslag nemen.


stikstof behandeling

stikstof behandeling

Stikstofbehandeling wordt toegepast bij huidaandoeningen zoals wratten, ouderdomswratten, genitale wratten en/of lentigo (pigmentvlekken).

In onze praktijk maken we gebruik van de wattenstokmethode. Hierbij wordt een wattenbol gedraaid op een houten stokje die in de vloeibare stikstof wordt gedoopt en vervolgens tegen de huidafwijking aan wordt gedrukt gedurende 10 tot 30 seconden. Door bevriezing zal de huidafwijking wit verkleuren en het weefsel uiteindelijk afsterven. De stikstofbehandeling is ongemakkelijk, maar meestal niet pijnlijk. Afhankelijk van de huidaandoening zal dit 1 tot 3 keer uitgevoerd worden. De huisarts zal eerst beoordelen of de huidafwijkingen met stikstof behandeld kan worden.

Een stikstofbehandeling wordt uitgevoerd door de assistente of de huisarts en zal ongeveer 5 minuten in beslag nemen.


urineonderzoek

urineonderzoek

Urineonderzoek is het onderzoeken van de urine met behulp van een een urinestrip en/of een dipslide. Een urinestrip wordt gebruikt om te kijken naar de aanwezigheid van witte bloedcellen, rode bloedcellen, glucose en/of ketonen in de urine. Een dipslide wordt ingezet wanneer er twijfel is over het bestaan van een urineweginfectie. De urine wordt gedurende 24 uur bij een bepaalde temperatuur bewaard, waarna er gekeken wordt of er bacterieën gegroeid zijn.

Om het urineonderzoek betrouwbaar uit te kunnen voeren dient u de urine in te leveren in een steriele urinecontainer, die verkrijgbaar is bij de assistente of de apotheek. Urine die niet ingeleverd wordt in een steriele urinecontainer zal door de assistente worden geweigerd. De urine die u inlevert is bij voorkeur de eerste ochtendurine, indien dit niet mogelijk is dan dient u de urine af te nemen nadat drie uur niet geplast is. Het is van belang dat de urine die wordt opgevangen zo zuiver mogelijk is, daarom is het belangrijk de schaamstreek goed te wassen met water, het eerste deel van de urine weg te laten lopen en vervolgens de container vol te plassen tot ongeveer 1 cm onder de rand.

De sociale kaart geeft een overzicht van in de regio waar wij mee samenwerken.