Onze missie en visie

Wij hechten veel waarde aan een persoonlijke benadering en aan goede inhoudelijke kennis zodat u met al uw klachten bij ons terecht kunt. U kunt erop vertrouwen dat wij u waar mogelijk zo goed mogelijk zullen helpen, danwel behandelen en daar waar wij dat niet kunnen, u zullen doorsturen naar iemand die dat wel kan.


Organisatie

 1. Er is een vrije artsenkeuze.
 2. De praktijk hanteert een gemeenschappelijk patiëntendossier waardoor de continuïteit van de zorg wordt gegarandeerd.
 3. De huisarts heeft een coordinerende rol in multidisciplinaire overleggen.
 4. De praktijk is aangesloten bij de huisartsenpost Nightcare waardoor de 24-uurszorg 7 dagen in de week wordt gewaarborgd.


Kwaliteit

 • De huisartsen leveren zorg op basis van reguliere geneeskunde, op basis van de voor de huisartsgeneeskunde vigerende protocollen en richtlijnen (de NHG-standaarden) en daar waar mogelijk ondersteund door op bewijs gebaseerde (evidence based) geneeskunde.
 • De huisartsen zijn allemaal ingeschreven bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) waarvoor een 5-jaarlijkse herregistratie plaats vindt.
 • In verband met efficiëntie en kwalitatieve goede zorg werken wij met een triagesysteem.
 • De huisartsen, de praktijkondersteuners en de assistentes worden regelmatig bijgeschoold om de kwaliteit van de zorg te waarborg.
 • Voor de chronische zorg betreffende diabetes mellitus type 2 (suikerziekte), chronische bronchitis (COPD) en cardiovasculair risicomanagement (CVRM) kunt u terecht bij de praktijkondersteuner en één van de huisartsen. Iedere huisarts heeft zich verdiept in één van deze onderwerpen. Ook de praktijkondersteuner wordt bijgeschoold om de kwaliteit van deze zorg te waarborgen.
 • De palliatieve zorg ervaren wij als een zeer bijzonder en persoonlijk onderdeel van ons vak, waarbij de behandelrelatie tussen huisarts en ' van cruciaal belang is.
 • De huisarts speelt een belangrijke rol in overdragen van kennis op verschillende niveaus. Daarom investeert onze praktijk tijd in het opleiden van toekomstige collega's, zoals studenten geneeskunde.


Overige

 • Doelmatigheid is geen doel op zich, maar het bepalen van medisch beleid mag wel kostenbewust plaatsvinden. Daarbij zijn landelijke protocollen en afspraken leidend.
 • De huisartsen hebben geen gewetensbezwaren tegen euthanasie en zwangerschapsonderbreking.

Avond & weekend

Huisartsenpost OZL
t. 045 - 577 88 44

E-mail consult

Info & inloggen